Czytelnik niedawno odebrał prawo jazdy i zapłacił więcej niż jego znajomy, który uprawnianie dostał niewiele wcześniej.

– Czy urząd miał prawo wziąć ode mnie więcej pieniędzy – pyta pan Bogdan z Bydgoszczy.

Od 16 lutego 2010 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Po zmianach za wydanie prawa jazdy trzeba zapłacić 84 zł, a nie 70 zł. Więcej kosztuje też międzynarodowe prawo jazdy – 35 zł. Nie tylko kierowcy płacą więcej za wydanie dokumentów. Zmiany nie ominęły także egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy. Za odpowiednią legitymację muszą oni zapłacić 40 zł.

Także 16 lutego nastąpiła podwyżka opłat za wydanie innych dokumentów. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów podniosła opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych. Obecnie za wydanie dowodu rejestracyjnego trzeba zapłacić 54 zł (o 6 zł więcej). Za nalepki legalizacyjne, które są naklejane na tablice rejestracyjne, trzeba zapłacić 12,50 zł. Opłata za nalepkę kontrolną, która jest naklejana w prawym dolnym rogu przedniej szyby, wynosi 18,50 zł. Zmienione rozporządzenie określiło też nową stawkę za wydanie pozwolenia czasowego pojazdu. Za taki dokument trzeba zapłacić 13,50 zł, gdy dokument ten jest wydawany na wniosek urzędu. W sytuacji gdy pozwolenie czasowe jest na wniosek właściciela pojazdu, to opłata wynosi 18,50 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 14, poz. 76).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 14, poz. 75).