W większości gmin w Polsce zwiększenie dostępności do usług urzędowych przez internet wymaga wybudowania sieci telekomunikacyjnej. Dotarcie z internetem do każdego potencjalnego użytkownika sieci, bez względu na to, czy mieszka w mieście, czy na terenach wiejskich zakłada zaplanowanie i wybudowanie sieci telekomunikacyjnej.

W celu nadrobienia zapóźnienia Polski pod względem dostępu do internetu szerokopasmowego rząd przygotował ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, która obecnie znajduje się w parlamencie i do końca I kwartału ma zostać uchwalona. Ustawa przewiduje, że samorządy będą mogły prowadzić działalność telekomunikacyjną oraz budować sieci internetu szerokopasmowego, gdyż będzie to ich zadanie własne (fakultatywne). Ustawa ma znacznie ułatwić lokalizację takich inwestycji, uprościć procedury związane z jej realizacją i stworzyć możliwość szybkiego pozyskiwania gruntów na zasadach podobnych jak przy budowie dróg. Plany zagospodarowania przestrzennego nie będą mogły zakazywać inwestycji celu publicznego w dziedzinie łączności. Ustawa stanowi wyraźnie, że inwestycje te nie są sprzeczne z przeznaczeniem terenu na cele rolne, leśne czy zabudowy mieszkaniowej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

 Roli samorządów

Dokumentów projektowych

Konsultacji społecznych

Wytycznych dla inwestycji

Zakupu usługi

Partnerstwa publiczno-prywatnego

Współpracy z deweloperami

Wymagań Komisji Europejskiej

Aspektów prawnych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Samorząd może uzyskać pomoc z Unii Europejskiej na budowę sieci szerokopasmowego internetu.