Unia Europejska zarezerwowała w budżecie na lata 2008–2013 znaczne sumy na wsparcie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Państwo nie może zmusić prywatnych operatorów do budowania sieci udostępniającej internet na terenach mało dla nich atrakcyjnych. W takich sytuacjach podmiotem odpowiedzialnym za rozbudowę sieci telekomunikacyjnej może i powinien być samorząd terytorialny, jako beneficjent funduszy unijnych.
W większości gmin w Polsce zwiększenie dostępności do usług urzędowych przez internet wymaga wybudowania sieci telekomunikacyjnej. Dotarcie z internetem do każdego potencjalnego użytkownika sieci, bez względu na to, czy mieszka w mieście, czy na terenach wiejskich zakłada zaplanowanie i wybudowanie sieci telekomunikacyjnej.
W celu nadrobienia zapóźnienia Polski pod względem dostępu do internetu szerokopasmowego rząd przygotował ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, która obecnie znajduje się w parlamencie i do końca I kwartału ma zostać uchwalona. Ustawa przewiduje, że samorządy będą mogły prowadzić działalność telekomunikacyjną oraz budować sieci internetu szerokopasmowego, gdyż będzie to ich zadanie własne (fakultatywne). Ustawa ma znacznie ułatwić lokalizację takich inwestycji, uprościć procedury związane z jej realizacją i stworzyć możliwość szybkiego pozyskiwania gruntów na zasadach podobnych jak przy budowie dróg. Plany zagospodarowania przestrzennego nie będą mogły zakazywać inwestycji celu publicznego w dziedzinie łączności. Ustawa stanowi wyraźnie, że inwestycje te nie są sprzeczne z przeznaczeniem terenu na cele rolne, leśne czy zabudowy mieszkaniowej.