Dzisiaj rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycja zmiany przepisów przewiduje wprowadzenie elastycznej procedury ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. W procesie przygotowywania projektów stawek przez organizacje zbiorowego zarządzania będą mogli brać udział także przedstawiciele użytkowników praw autorskich. Projekty będą zatwierdzane przez Komisję Prawa Autorskiego. Orzeczenie komisji będzie mogło być jednak zakwestionowane i wówczas tabele będzie zatwierdzał sąd powszechny.

Nowela określi także przypadki, w których będzie możliwa zmiana wysokości przyjętej ogólnie opłaty. Do tej pory organizacja zbiorowego zarządzania nie mogła w zawieranych umowach przyjąć niższych stawek niż wskazane w tabeli. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 stycznia 2004 roku. Był on reakcją na skargi kierowane masowo do Rzecznika Praw Obywatelskich, które dotyczyły nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania.