Właściciele szkół nie mogą stosować reklam, w których konsumenci mogą zostać wprowadzeni w błąd co do rzeczywistych kosztów nauki.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor z Lublina za to, że wprowadził konsumentów w błąd, reklamując naukę w swoich szkołach (decyzja RLU nr 30/2009). Spółka od stycznia 2008 do maja 2009 roku reklamowała naukę w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej hasłami: U nas czesne kompletne 0 złotych, szkoła za free, Kursor – bezpłatna szkoła. Reklamy były emitowane w prasie, radiu, hasło zostało umieszczone na ulotkach, plakatach itp.
Urząd ustalił, że konsument po zapoznaniu się treścią reklam w siedzibie szkoły otrzymywał zupełnie inne informacje. Okazywało się, że tylko niewielka liczba kierunków (dwa, trzy) jest bezpłatnych, natomiast na większości obowiązuje opłata (promocja bezpłatnego semestru, jeden czy dwa miesiące bezpłatne lub kierunek był pełnopłatny i nie podlegał żadnym promocjom).
Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia skierowanego przez miejskiego rzecznika konsumentów z Zamościa. Prezes Urzędu uznał, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na niego karę w wysokości 6928 zł.
Urząd podkreślił, że reklama wprowadza w błąd, gdy na jej podstawie konsument uzyskuje fałszywe wyobrażenie na temat towaru lub usługi, a informacje mogą wpłynąć na jego decyzję dotyczącą nabycia towaru lub usługi. Nie ma przy tym znaczenia, czy konsument zdecyduje się na skorzystanie z danej oferty. Rocznie UOKiK prowadzi ok. 20 postępowań dotyczących reklam.