Czy właściciel musi odśnieżać chodnik

Mam dom, przed którym znajduje się chodnik. Nie należy on do mojej posesji. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek go odśnieżać?

TAK

Zobowiązanymi do utrzymania nieruchomości w porządku i czystości są jej właściciele – w tym współwłaściciele i użytkownicy wieczyści. A w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedzialny jest jej zarząd. Właściciel ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż swojej nieruchomości. Nawet gdy do niego nie należą. Nadzór nad wykonaniem obowiązku odśnieżania sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) i w razie stwierdzenia uchybień może wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Decyzja może być następnie realizowana w trybie egzekucji administracyjnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Obowiązki właścicieli nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy trzeba zapłacić mandat
- Czy właściciel musi wywieźć śnieg
- Czy trzeba usunąć nadmiar śniegu z dachu
- Czy trzeba udokumentować szkodę
- Czy można zaniechać kontroli obiektu
- Czy właściciel musi zapłacić odszkodowanie