Firmy, których działania miały wpływ na środowisko w II półroczu, muszą za to zapłacić i przedstawić odpowiednią ewidencję we właściwym urzędzie marszałkowskim do 31 stycznia. Obowiązek ten spoczywa na większości przedsiębiorstw.

Trzeba się rozliczyć

Jeżeli firma korzysta z samochodów służbowych i w ten sposób emituje do atmosfery spaliny, to już pojawia się konieczność rozliczenia z wpływu działalności na środowisko. Tak samo jest, gdy firma ma kotłownię, pobiera wodę powierzchniową (np. z rzeki) lub podziemną na potrzeby produkcji.

Wiele firm nie wie, że musi przedstawić ewidencję wraz z zakresem wpływu jej działalności na środowisko i uiścić odpowiednie opłaty. Takie przedsiębiorstwa narażają się na sankcje. W przypadku kontroli inspekcji środowiska firma, która nie rozlicza się za korzystanie ze środowiska, musi zapłacić zaległości wraz z odsetkami, które wynoszą 20 proc. w skali roku. Przedsiębiorcę może skontrolować także urząd marszałkowski.