Już na najbliższym posiedzeniu Senat zajmie się przyjętą przez Sejm nowelizacją kodeksu cywilnego. Wprowadza ona gwarancję terminowej zapłaty wykonawcom i podwykonawcom za wykonane przez nich prace budowlane. Zdaniem ekspertów nowelizacja jest jednak niezgodna z konstytucją. Nie daje ona ochrony wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Potrzebne gwarancje

– Gwarancja zapłaty daje przywileje tylko wybranej grupie podmiotów – wykonawcom i podwykonawcom. Nie zabezpieczy ona natomiast interesów architektów, inżynierów, urbanistów, geodetów, przedsiębiorców z branży wynajmu sprzętu budowlanego, rusztowań, transportu czy producentów materiałów i maszyn budowlanych, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie budowlanym – mówi inżynier Tadeusz Jurkiewicz, koordynator Ogólnopolskiej Inicjatywy Ustawodawczej Gwarancja Zapłaty.

– Artykuł 32 konstytucji stanowi, że wszyscy wobec prawa są równi. Jeżeli więc nowelizacja kodeksu cywilnego nie daje wszystkim uczestnikom procesu budowlanego takiej samej ochrony, to jest niezgodna z konstytucją – wyjaśnia Tadeusz Jurkiewicz.