Po drugim czytaniu posłowie skierowali do sejmowej Komisji Skarbu Państwa rządowy projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra skarbu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych. Posłowie wnieśli poprawki dotyczące uprawnień pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, którego powołuje zarząd spółki w porozumieniu z ministrem skarbu i dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zastąpi on działającego do tej pory obserwatora w spółkach kapitałowych uznanych za mające istotne znaczenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Ministrowi będą przysługiwały szczególne uprawnienia tylko w spółkach kapitałowych działających w trzech sektorach: energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych.

– Do ograniczenia jego uprawnień doszło na skutek postępowania przeciwko Polsce wszczętego przez Komisję Europejską. Zwrócono nam uwagę, że obowiązująca do tej pory ustawa o złotej akcji jest niezgodna z zasadą swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości – tłumaczy poseł Włodzimierz Karpiński, wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa.

Minister będzie miał prawo sprzeciwu wobec uchwały zarządu spółki kapitałowej lub innej czynności zarządu spółki, które dotyczyłyby rozporządzenia składnikami mienia, rozwiązania spółki, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, przeniesienia siedziby spółki za granicę, a także przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego. Sprzeciw może wyrazić w ciągu 14 dni od otrzymania od pełnomocnika informacji o podjętej uchwale.