Dłużnik, przeciwko któremu prowadzone jest komornicze postępowanie egzekucyjne, może dokonać spłaty zadłużenia bezpośrednio na rzecz wierzyciela z pominięciem komornika. Czy dłużnik poniesie koszty egzekucji, gdy sam spłaci wierzyciela?
Maciej Prusak
adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing