Sześć miejscowości uzyska z nowym rokiem prawa miejskie. Dodatkowo powstanie jedna nowa gmina, a kilkanaście zmieni swoje granice.
Z początkiem roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin (Dz.U. nr 120, poz. 1000). Na jego podstawie sześć gmin wiejskich zmieni swój status na miasta. W tym roku status ten uzyskują: Łaszczów na Zamojszczyźnie, Radłów w Małopolsce, Szepietowo na pograniczu Mazowsza i Podlasia, Kołaczyce i Przecław na Podkarpaciu oraz Tychowo w Zachodniopomorskiem. W ten sposób 1 stycznia liczba wzrośnie do 903. Dodatkowo nastąpi 365 zmian w nazewnictwie miejscowości.
Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Na jego podstawie w nowo powstałej gminie Jaśliska w województwie podkarpackim, od początku roku do czasu wyboru jej nowych organów ich funkcje będą pełnić organy gminy Dukla. Granice gminy Jaśliska ustalono przez włączenie do niej niektórych obszarów gminy Dukla. Za utworzeniem nowej gminy przemawiały liczne argumenty społeczne i geograficzne.