Dawne spółki prawa handlowego nie będą już swobodnie posługiwać się wyciągami, odpisami i zaświadczeniami z dawnego rejestru, zawierającymi nieaktualne wpisy. Obrót takimi dokumentami będą monitować banki, komornicy i notariusze. Prokurator zainteresuje się też nieprawidłowościami w sprawach rejestrowych. Takie zmiany w przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym znalazły się w przyjętej wczoraj przez rząd nowelizacji ustawy przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki.

Obowiązkowe zgłaszanie

Po nowelizacji organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze, będą musiały zawiadamiać sądy rejestrowe o każdym przypadku posługiwania się w obrocie nieaktualnymi dokumentami z dawnego rejestru. Obecnie takie dokumenty wykorzystywane są na przykład do dochodzenia roszczeń przez wierzycieli takich spółek. Analogiczny obowiązek będzie istniał w razie wykrycia, że podmioty wpisane do rejestru handlowego prowadzą działalność gospodarczą. Ma to umożliwić sądom rejestrowym podjęcie działań zmierzających do przymuszenia spółek do aby wykonały obowiązki określone w ustawie o KRS.

– Około 170 tys. spółek prawa handlowego, wpisanych w dawnym rejestrze handlowym, nie dopełniło obowiązku złożenia wniosku o wpis do KRS – szacuje minister sprawiedliwości.

A zgodnie z prawem miały na to czas do 31 grudnia 2003 r. W konsekwencji istnieją spółki zawiązane przed 1 września 1939 r., które nadal wpisane są w rejestrze handlowym, a które od kilkudziesięciu lat nie prowadzą działalności gospodarczej.