Ministerstwo Gospodarki chce objąć specjalną pomocą osoby i rodziny najsłabsze ekonomicznie, które mają kłopoty z regulowaniem rachunków za energię elektryczną.
Resort gospodarki zakłada wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) pojęcia osoby wrażliwej. Będzie nim odbiorca prądu w gospodarstwie domowym uprawniony do otrzymywania zasiłku stałego lub okresowego. Ma on mieć prawo do otrzymywania rachunku za energię uwzględniającego bonifikatę w wysokości 30 proc. należności.
– Projekt założeń do aktów prawnych wprowadzających system ochrony odbiorcy wrażliwego energii jest w konsultacjach międzyresortowych – wyjaśnia Bogna Gudowska z Biura Prasowego resortu gospodarki. Nie wiadomo, kiedy może trafić na posiedzenie Rady Ministrów.
Bonifikata nie będzie dotyczyć całej energii zużytej przez rodzinę. Ma być jej określony limit. Resort proponuje, by wyniósł on dla osoby samotnej 1000 kWh rocznie, dla gospodarstw domowych złożonych z dwóch do czterech osób – 1250 kWh, natomiast 1500 kWh dla rodzin składających się z więcej niż czterech osób. Na wprowadzeniu nowego rozwiązania mają nie stracić przedsiębiorstwa energetyczne, które wystawiły rachunek za prąd z bonifikatą. Będzie im przysługiwała rekompensata od Skarbu Państwa – potrącenie z zobowiązania podatkowego (VAT).
Warunkiem otrzymywania bonifikaty ma być regularne opłacanie rachunków.
Sama sprawa uregulowania zasad pomocy dla osób wrażliwych związana jest z rosnącymi kosztami dostaw prądu oraz z przyjęciem 13 lipca 2009 r. przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy, która dotyczy zasad kształtowania zasad rynku wewnętrznego energii. W myśl dyrektywy, państwa UE powinny podjąć niezbędne środki na rynku energii w celu ochrony osób wrażliwych. Unijne przepisy nie określiły ich charakteru, ograniczając się do stwierdzenia, że mają one zależeć od specyficznych warunków i mogą np. obejmować płatności rachunków.
W Polsce objętych pomocą mogłoby zostać ok. 630 tys. rodzin.
Dla kogo bonifikaty
Planowane roczne limity zużycia prądu:
● 1000 kWh – dla osoby samotnej,
● 1250 kWh – dla rodziny złożonej od 2 do 4 osób,
● 1500 kWh – dla rodziny składającej się z więcej niż 4 osób.