Zakaz umieszczania reklam na oknach budynków mieszkalnych zacznie obowiązywać jeszcze przed świętami.
Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym będą mogły być instalowane reklamy tylko wtedy, gdy nie ograniczają one oświetlenia dziennego mieszkania. Taką zasadę minister infrastruktury wprowadził do podpisanej już nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836). Tekst rozporządzenia zostanie opublikowany w jednym z najbliższych Dzienników Ustaw. Ponieważ nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, jest pewne, że zaczną one obowiązywać jeszcze przed świętami.
Rozporządzenie wprowadza zakaz umieszczania reklam na ścianach z oknami w domach wielorodzinnych. Zakaz ten nie będzie dotyczył ślepych ścian bez okien lub ścian z oknami, np. klatki schodowej czy lokali użytkowych. Nie będzie też funkcjonował w przypadku przeprowadzania w budynku wielorodzinnym robót budowlanych polegających na remoncie elewacji.

Zakaz niecałkowity

– Rozporządzenie nie zabrania całkowitego instalowania urządzeń i nośników reklamowych. Eliminuje tylko miejsca na reklamy wyłącznie na ścianach z oknami budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na których nie będzie można ich instalować – tłumaczy Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Forma reklamy będzie musiała być dostosowana do ograniczonej możliwości instalowania urządzeń reklamowych na ścianach budynków wielorodzinnych, dodaje rzecznik.

Lokatorzy są zadowoleni

Radca prawny Anna Prigan z TGC Corporate Lawyers zauważa, że na wprowadzenie zakazu wieszania reklam na ścianach domów wielorodzinnych czekało wiele osób, które doświadczały uciążliwości związanych z nimi, czyli niedoświetlenia, ograniczenia dostępu powietrza, nieprzyjemnego zapachu farby i rażącego światła w nocy. Z uwagi na wszechobecność i ekspansję reklamy w przestrzeni miejskiej wprowadzenie takiego zakazu było konieczne.
– Zasadniczym skutkiem nowelizacji będzie wyraźne wskazanie, że reklama, która ogranicza oświetlenie dzienne mieszkania, jest nielegalna, a co za tym idzie zarówno władze spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych nie będą mogły generalnie podejmować uchwał zezwalających na ich montaż – konkluduje Anna Prigan.

Stare reklamy jeszcze zostaną

Rozporządzenie różni się od jego projektu z lipca. Nowych zasad nie będzie się stosować do istniejących już reklam, które zostały zainstalowane na budynkach wielorodzinnych. Okres stosowania starych przepisów został ograniczony do 18 miesięcy.
Stawki za wynajęcie powierzchni ściany wynoszą od 2 zł do kilkudziesięciu złotych miesięcznie w zależności od regionu kraju i miejsca położenia budynku.