Korpus sędziowski w Polsce liczy obecnie 9898 sędziów, a prokuratorski ponad 6 tys. osób. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, jak mówiono podczas poniedziałkowej uroczystości, to nowy rozdział w kształceniu kandydatów do tych zawodów. Ma ona zapewnić jednolity, wysoki poziom kształcenia.

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powiedział podczas uroczystej inauguracji, że praca sędziego i prokuratora zawsze "zwracała, zwraca i będzie zwracać uwagę opinii publicznej", ponieważ sądy i prokuratury rozpatrują sprawy dotyczące życia codziennego milionów Polaków.

"Społeczeństwo chce żyć bezpiecznie, korzystać z praw i wolności mięć poczucie, że w sądach i prokuraturze znajdzie ochronę przed aktami złej woli, przed aktami bezprawia. I ten ciężar odpowiedzialności wyznacza wagę i znaczenie tej służby, z którą później przyjdzie się wam zmierzyć" - mówił minister.

"Praca sędziego i prokuratora jest służbą, która kojarzy się z najwyższym poziomem etycznym"

Podkreślił, że praca sędziego i prokuratora jest służbą, która kojarzy się z najwyższym poziomem etycznym, znawstwem prawa i trudną "umiejętnością odnajdywania prawdy o ludziach i zdarzeniach".

Zdaniem Kwiatkowskiego wadą dotychczasowego modelu kształcenia sędziów i prokuratorów było przygotowywanie ich do zawodu w zbyt wielu, różnych ośrodkach, a piętą achillesową był system patronatu nad aplikantami, który czasami - ze względu na dużą liczbą aplikantów i brak bieżącej kontroli nad jego przebiegiem - miał charakter przypadkowy. Dodatkowo tylko niewielka część osób, które zdały egzamin zostawała asesorami sądowymi.