301 kandydatów na prokuratorów i sędziów kształcić się będzie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) w Krakowie. Uroczysta inauguracja jej działalności odbędzie się w poniedziałek.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest wzorowana na podobnych placówkach w Europie. Zastąpi działające dotychczas Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Szkoła będzie przygotowywała kadry dla wymiaru sprawiedliwości zgodnie z nowym modelem kształcenia, który przewiduje roczną aplikację ogólną, a później aplikacje specjalistyczne: sędziowską i prokuratorską. Ma także organizować szkolenia zawodowe, konferencje i sympozja.

Absolwenci prawa, którzy dostali się do KSSiP po zdaniu dwustopniowego egzaminu, przez rok odbywać będą aplikację ogólną wspólną dla sędziów i prokuratorów. Będzie to przygotowanie do zajmowania stanowisk referendarza sądowego, asystenta sędziego (zastąpią one dotychczasową instytucję asesora sądowego) lub prokuratora.

"Moim zdaniem pomysł, by przez rok kandydaci na prokuratorów i sędziów szkolili się razem jest bardzo dobry. Prawnik musi być szeroko wykształcony, później jego wiedza będzie się zawężać i pogłębiać. Szkoła ma pokazać aplikantom stosowanie prawa, które poznali podczas studiów. Tutaj będą mieli styczność z realnymi sprawami" - powiedziała PAP dyrektor KSSiP prof. Maria Szewczyk.

"Pierwszy rok będzie rokiem próbnym"

Aplikacja sędziowska potrwa w sumie 4,5 roku, z czego 2,5 roku to zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki, po których zakończeniu aplikant będzie zdawał egzamin sędziowski. Pozostały okres to staż na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Aplikacja prokuratorska ma trwać 2,5 roku, składać się z zajęć w Szkole i praktyk i także kończyć się egzaminem. Merytoryczny nadzór nad aplikacjami obejmie minister sprawiedliwości. Wcześniej kandydaci na sędziów i prokuratorów odbywali aplikacje przy sądach i prokuraturach apelacyjnych, a ich poziom był różny.

"KSSiP to przełom w systemie dochodzenia do zawodu sędziego i prokuratora. Słuchacze szkoły uczyć się będą na pięciodniowych zjazdach, a resztę dni w miesiącu poświęcą na praktykę w macierzystych sądach i prokuratorach pod nadzorem swoich patronów" - powiedział PAP sędzia Waldemar Żurek.

"Pierwszy rok będzie rokiem próbnym. Chciałabym dowiedzieć się od słuchaczy, czego im najbardziej brakuje po studiach uniwersyteckich, by ich wiedza była komplementarna. To ma być kontynuacja, następny stopień kształcenia" - powiedziała PAP prof. Maria Szewczyk.

Dodała, że szkoła ma przygotowywać młodych ludzi do zawodu sędziego i prokuratora, tak by cieszyli się oni autorytetem, darzeni byli zaufaniem i szacunkiem. "Sędzia, prokurator to ma być dobrze wykształcony - nie tylko prawniczo - człowiek. Człowiek prawy, budzący zaufanie wśród ludzi, bo inaczej wymiar sprawiedliwości nie będzie szanowany" - mówiła prof. Szewczyk.

Pierwszy zjazd aplikantów rozpocznie się 1 grudnia

Wykładowcami KSSiP będą najlepsi sędziowie i prokuratorzy, a także profesorowie, którzy prowadzić będą zajęcia o tematyce nie poruszanej szerzej podczas studiów prawniczych.

Przewodniczącym Rady Programowej KSSiP jest dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

Aplikanci otrzymywać będą stypendia, bo poza pracą naukowo-dydaktyczną nie mogą pracować zawodowo. Ma to ich zmobilizować do nauki. W przypadku, gdyby nie podjęli pracy w zawodzie sędziego lub prokuratora, będą musieli zwrócić stypendium.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury mieści się w Krakowie w nowo wybudowanym kompleksie, w którym znajdzie się także Sąd Apelacyjny.

Szkoła ma do dyspozycji 3,3 tys. m kw. powierzchni z 19 salami dydaktycznymi, w tym m.in. aulę na 200 miejsc, pokój przesłuchań i salę rozpraw. W bibliotece KSSiP gromadzone będą najważniejsze publikacje z dziedziny prawa. Do dyspozycji aplikantów jest także hotel ze 150 miejscami.

Pierwszy zjazd aplikantów rozpocznie się 1 grudnia.