Wiele z ponad dziesięciu tysięcy osób, które dostały się w tym roku na aplikacje korporacyjne, stara się o dodatkowe zatrudnienie. Nie wszyscy otrzymają bowiem wynagrodzenie za pracę u swojego patrona. Występują oni więc do samorządów o stosowne pozwolenia. Problemu tego nie mają jedynie aplikanci radcowscy, którzy o żadną zgodę występować nie muszą.

- Kłopot może pojawić się jedynie wówczas, gdy podejmowane przez aplikanta zajęcie będzie przeszkadzać mu w odbywaniu zajęć lub okaże się niezgodne z zasadami etyki radcy prawnego - wyjaśnia Bogusław Adamczyk, wicedziekan okręgowej izby radców prawnych w Krakowie.

Tak dobrze nie mają natomiast aplikanci adwokaccy i notarialni. W ich przypadku zgody nie muszą mieć jedynie pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni. Wszyscy pozostali muszą otrzymać pozwolenie na podjęcie dodatkowego zatrudnienie.

- Brak zgody lub powiadomienia o zmianach dotyczących wykonywania tego zajęcia może być podstawą wszczęcia przeciwko aplikantowi postępowania dyscyplinarnego – tłumaczy adwokat Andrzej Reichelt, dziekan okręgowej rady adwokackiej w Poznaniu.

Nie każde zajęcie

Aplikanci adwokaccy najczęściej podejmują dodatkowe zatrudnienie na stanowiskach związanych z działalnością prawniczą. Zdaniem adwokata Andrzeja Reichelta nie ma przy tym przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia na przykład w kancelarii notarialnej.

- Wyraża się też zgody na zatrudnienie w kancelariach radcowskich, działach prawnych firm i instytucji, o ile zatrudnienie związane jest ze stosowaniem prawa – mówi adwokat Bartosz Grohmann, członek NRA, Przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich.

Z odmową spotkają się natomiast wnioski o zgodę na zatrudnienie w organach ścigania, w firmach detektywistycznych czy w instytucjach finansowych. Zgody nie będzie też na pracę aplikanta w pracach w ogóle nie związanych ze stosowaniem prawa. Jak dowiedział się DHP w przeszłości odmawiano aplikantom, którzy wnioskowali o zgodę na zatrudnienie w policji, na poczcie, w ministerstwie spraw wewnętrznych w dziale poza-prawnym oraz zgody na zasiadanie w organach zarządczych spółek kapitałowych.