Wczoraj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) rozpoznał sprawę z odwołania Lukas Banku od decyzji prezesa UOKiK (sygn. akt XVII Ama 75/08). W 2008 roku Urząd, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez bank, uznał za bezprawne wprowadzanie opłat m.in. za wpłatę gotówki na konto banku bilonem w liczbie powyżej 50 sztuk. Nakazał zaniechanie ich stosowania i nałożył karę 214 tys. zł. Bank odwołał się od tej decyzji do SOKiK.

SOKiK oddalił wczoraj odwołanie banku. Stwierdził, iż dobrym obyczajem – wykształconym w toku wielu lat rozwoju handlu, jest to, że różna postać środka pieniężnego nie stanowi dla przedsiębiorcy podstawy do różnicowania ceny towaru czy usługi. Bank nie może więc wprowadzać dodatkowych prowizji za wpłacanie gotówki w bilonie.