Agencja Wydawnictwa Technopol wprowadziła na rynek czasopisma z krzyżówkami. Na stronie tytułowej znajduje się kombinacja cyfry 100 i jej wielokrotności ze słowem „panoramicznych”. W późniejszym terminie spółka Phenix wprowadziła do obrotu czasopisma z krzyżówkami: Chwila na 100 panoram i wielokrotnością tej cyfry. Na stronach tytułowych obu wydawnictw cyfra umieszczona jest nad słowem i dominuje. Technopol wystąpił więc do sądu przeciwko spółce Phenix.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, że cyfra ma charakter informacyjny, a słowo określa rodzaj krzyżówek. Po złożeniu apelacji przez spółkę Technopol sąd II instancji uwzględnił ją częściowo. Uznał, że znaki nie są identyczne, nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, a znaki powoda nie są renomowane. Sąd przyznał jednocześnie, że spółka Phenix zaczerpnęła od Technopolu nowatorski wzór tytułu i nawet umieszczenie elementów odróżniających nie eliminuje ryzyka skojarzenia. Jest to więc czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd zakazał jednocześnie wprowadzania do obrotu czasopism, w tytule których cyfra umieszczona jest nad słowem i dominuje. Nakazał też opublikowanie przeprosin w prasie.

Spółka Phenix wniosła od tego wyroku skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy odrzucił ją, gdyż wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 75 tys. zł, co było wymagane. Sąd Najwyższy uznał jednocześnie, że sąd apelacyjny prawidłowo ocenił sprawę.

Sygn. akt V CSK 71/09