Osoby uzależnione od narkotyków nie będą karane za posiadanie małej ilości środków odurzających, o ile pomogą w schwytaniu dilerów. Podwyższone zostaną sankcje dla handlarzy narkotyków. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest autorem zmian, zakłada, że dzięki nowym rozwiązaniom uda się w łatwiej ścigać handlarzy narkotyków oraz kierować na terapię osoby uzależnione. W opinii resortu obecne przepisy nie ograniczają użycia narkotyków, ani nie przyczyniają się do skutecznej walki z handlarzami.

W projekcie ma znaleźć się przepis dający prokuratorowi i sądowi możliwość zaniechania ścigania osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek. Organy będą mogły podjąć taką decyzję, o ile osoba ta pomoże w schwytaniu dilerów. Eksperci mają wątpliwości, czy jest to dobre rozwiązanie.

– Nie powinno się karać osób uzależnionych od narkotyków i posiadających środki odurzające na własny użytek. Osoby te są ofiarami narkomanii, a nie przestępcami – mówi profesor Piotr Kruszyński.

Jego wątpliwości budzi wykorzystywanie tych ludzi do ścigania dilerów. Chorzy na narkomanię mogą narazić się na zemstę handlarzy.

Narkomania to choroba. Jednak w Polsce osoby uzależnione uznawane są za przestępców. Odmiennie jest w innych krajach Europy.

– Większość krajów tworzy przepisy, które zakładają przede wszystkim leczenie uzależnionych, a dopiero w ostateczności ich karanie. W tym właśnie kierunku idą pomysłodawcy polskiego projektu – mówi Bogusława Bukowska, zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Resort sprawiedliwości rozważa wprowadzenie przepisu, który pozwoli częściej korzystać z instytucji zawieszenia postępowania w celu kierowania oskarżonych na leczenie. Sąd będzie mógł udzielić przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności osobom uzależnionym, które zostały skazane za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem. Dzięki temu będą oni mogli podjąć leczenie poza zakładem karnym.

Kolejna zmiana zobowiąże sąd i prokuratora do zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ponadto zakłady opieki zdrowotnej prowadzące leczenie lub rehabilitację osób używających narkotyków będą miały obowiązek podjęcia współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

– Nowe przepisy umożliwią monitorowanie sytuacji, przy zachowaniu pełnej anonimowości – wyjaśnia Bogusława Bukowska.