Notariusz ma możliwość zawarcia umowy o dokonanie czynności notarialnej bez wynagrodzenia.
Czytelniczka regularnie współpracuje z jednym z notariuszy.
– Czy zawsze musi on pobrać wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej – pyta Ludmiła z Krakowa.