Sędzia i prokurator muszą zrzec się stanowiska, starając się o powołanie na notariusza i otwarcie kancelarii. Takie ryzyko nie dotyczy radców prawnych, którzy, zmieniając zawód, mogą zawiesić działalność.
Coraz więcej adwokatów ubiega się o możliwość wykonywania zawodu notariusza lub pełnienia funkcji sędziego. Wielu sędziów decyduje się też na otwarcie własnej kancelarii notarialnej. Jednak nie w każdym przypadku obowiązują jednakowe zasady. Najłatwiej mają radcowie prawni. W okresie oczekiwania na przejście do innego zawodu jako jedyni mogą zawiesić wykonywanie działalność, nie ryzykując pozostania bez pracy.
– Radcowie prawni jako jedyna grupa zawodowa mogą wykonywać czynności nie tylko w kancelarii radcy prawnego, lecz także w ramach stosunku pracy w różnych podmiotach jednocześnie, co w przypadku pozostałych grup zawodowych jest znacznie ograniczone – mówi Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.
W dużo gorszej sytuacji znajdują się sędziowie i prokuratorzy starający się o powołanie na notariusza. Przed wpisem na listę i otrzymaniem zgody na otwarcie kancelarii muszą najpierw zrzec się stanowiska. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku prokuratora.
Reklama
Takich przeciwwskazań nie ma u adwokatów i radców prawnych. W momencie powołania do wykonywania zawodu notariusza zainteresowana osoba może więc być adwokatem lub radcą prawnym.
– Adwokat, który ubiega się np. o funkcję sędziego, nie musi skreślić się z listy adwokatów aż do czasu rozstrzygnięcia jego wniosku i rozpoczęcia wykonywania nowego zawodu – wyjaśnia adwokat Andrzej Michałowski, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jeżeli skreślony adwokat będzie chciał wrócić do zawodu, wystarczy, że złoży wniosek i uzyska wówczas automatyczny wpis na listę adwokatów.
Łatwiejsza droga czeka prokuratorów i sędziów, którzy zamiast notariatu wybiorą zawód adwokata lub radcy prawnego.
– Orzecznictwo dopuszcza możliwość uzyskania wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów, albowiem prawo do wykonywania tego zawodu uzyskują one od momentu złożenia ślubowania – wyjaśnia Joanna Dębek.