Największym zainteresowaniem cieszył się egzamin na aplikację radcowską, do którego przystąpiło 8021 absolwentów prawa. Nieco mniej, bo 3646 kandydatów ubiegało się o uprawnienia adwokackie. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja notarialna, na którą zdawało blisko 1200 osób.

Tak duże zainteresowanie egzaminem aplikanckim - w tym roku do egzaminu przystąpiło o 1/3 więcej osób, niż w 2007 roku - jest spowodowany między innymi zmianą zasad egzaminu. Od przyszłego roku egzamin na aplikację radcowską będzie dwustopniowy. Zmienią się też zasady punktacji - za złą odpowiedź będą punkty ujemne, będzie też więcej pytań opartych na kazusach procesowych. Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin pierwszego stopnia będą nosić tytuł doradcy prawnego i zostaną wpisani na listę aplikantów.