Wczoraj Trybunał Konstytucyjny odroczył wydanie orzeczenia w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przepisów o abonamencie RTV. W czasie rozprawy wszyscy uczestnicy postępowania byli zgodni, że nie funkcjonuje mechanizm kontroli ściągania opłat abonamentowych za korzystanie z radia i telewizji. W efekcie misja mediów publicznych nie jest należycie opłacana.

– Poczta Polska, która ma ściągać opłaty, jest spółką publiczną i nie ma kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wysokości abonamentu. Ponadto nie może ona wszcząć postępowania w celu wyegzekwowania opłat abonamentowych – podkreślał prokurator Andrzej Niewielski.

RPO podkreślał, że w ustawie o opłatach abonamentowych nie wskazano terminu, w jakim powinna zostać uiszczona należność za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Nie określono także sposobu naliczania tej kary.

– Ewentualne uchylenie zaskarżonego przepisu zmobilizuje Sejm do intensywnych prac nad nowym systemem finansowania mediów publicznych – stwierdził poseł Grzegorz Karpiński.

Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że abonamentu nie opłaca 56 proc. zarejestrowanych posiadaczy odbiorników.