Znaki drogowe, zanim zaczną obowiązywać wszystkich kierowców, będą testowane na niektórych odcinkach dróg.
Ministerstwo Infrastruktury chce, by w Polsce można było sprawdzić w praktyce funkcjonowanie nowych znaków drogowych, zanim zaczną one obowiązywać. W tym celu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dopuszcza on czasowe stosowanie na odcinku drogi publicznej znaków lub sygnałów drogowych objętych programem badawczym. Program taki musi wcześniej zatwierdzić minister infrastruktury. Badanie funkcjonowania eksperymentalnych oznaczeń czy sygnałów będą przeprowadzać organy zarządzające ruchem lub zarządcy dróg.
Zmiana rozporządzenia umożliwi przeprowadzenie badań dotyczących znaków poziomych i pionowych oraz sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń drogowych. Rozwiązanie to ma zweryfikować np. przydatność znaku w ruchu drogowym czy też jego wpływ na bezpieczeństwo.
Kierowcy będą uprzedzani o wjeździe na odcinek drogi, gdzie zastosowano eksperymentalne oznaczenia lub sygnalizację świetlną. Na takiej trasie zostanie umieszczony znak pionowy ostrzegawczy A-30 (inne niebezpieczeństwo) z odpowiednią tabliczką, informującą o rodzaju testowanego oznakowania.