Jutro w całym kraju odbędą się egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. Liczba osób, które chcą dalej kształcić się w wybranym zawodzie prawniczym, jest w tym roku rekordowo duża. Do egzaminu przystąpi 12 861 młodych prawników. To o ponad 3,5 tys. osób więcej niż w ubiegłym roku, kiedy do egzaminu przystąpiło 9090 absolwentów prawa. Najwięcej kandydatów zgłosiło się na aplikację radcowską - 8021 (5402 w ubiegłym roku). Ponad dwa razy mniej osób chce zostać adwokatami - 3646 (2988 w ubiegłym roku). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się aplikacja notarialna, na którą chce zdawać blisko 1200 osób (w ubiegłym roku tylko 700 zdających).

Łatwiejszy dostęp

- Fakt, że w tym roku na aplikacje, szczególnie radcowską, zgłosiło się tak wielu kandydatów, jest wynikiem otwarcia dostępu do zawodów prawniczych, w tym także zawodu radcy prawnego - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Kandydaci zdający na aplikacje będą musieli rozwiązać test składający się z 250 pytań. Uzyskanie co najmniej 190 punktów będzie oznaczało pozytywne zdanie egzaminu i dostanie się na wybraną aplikację. Test egzaminacyjny będzie obejmował pytania z zakresu m.in. prawa konstytucyjnego, finansowego, europejskiego, karnego cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i administracyjnego. Wiedza kandydatów zostanie również sprawdzona ze znajomości procedury karnej, cywilnej oraz administracyjnej. Ponadto zdający mogą spodziewać się pytań z zakresu ustroju sądów powszechnych, przepisów regulujących ustrój i organizację danej korporacji prawniczej, a także warunków wykonywania zawodu i jego etyki.

Na starych zasadach

Tegoroczny egzamin na aplikacje będzie ostatnim egzaminem przeprowadzanym według starych zasad. Od przyszłego roku mają być bowiem przeprowadzane egzaminy na doradców prawnych I i II stopnia. Pozytywne zdanie egzaminu I stopnia będzie uprawniało do dostania się na wybraną przez kandydata aplikację.

- Osoby, które przystąpią do egzaminu na licencję I stopnia, będą musiały rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 220 pytań. 70 z nich będzie miało charakter kazusów procesowych. Aby zdać, trzeba będzie uzyskać co najmniej 150 punktów, w tym co najmniej 40 z pytań polegających na rozwiązywaniu konkretnych przypadków sądowych - mówi Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowy system punktowania

Na przyszłorocznym egzaminie będzie obowiązywał już nowy system punktowania: za poprawną odpowiedź będzie 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za błędną odpowiedź zdający otrzyma minus 1 punkt. Wszystkie osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin I stopnia, będą mogły wpisać się nie tylko na listę aplikantów, ale także na listę doradców prawnych. Posiadając tytuł doradcy, będą one mogły występować przed sądami rejonowymi, z wyjątkiem spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego. Doradcy prawni będą mogli też udzielać porad prawnych, sporządzać opinie i umowy oraz pisma procesowe. Nie będą oni mogli jednak zastępować stron w sprawach, w których rzeczowo właściwy jest sąd okręgowy.