Jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania każdej kancelarii powinna być stała współpraca z mediami i przekazywanie społeczeństwu bieżących informacji z zakresu prawa. Prawnicy, którzy chcą komentować prawne aspekty bieżących wydarzeń i decyzji wpływających na kształt obowiązującego nas wszystkich prawa, zawsze muszą jednak robić to z zaangażowaniem i pasją. Tylko wtedy prawnicy będą w stanie odnosić się do prezentacji najnowszych legislacji prawnych, kreować właściwą interpretację istniejących zapisów prawnych, podpowiadać, co warto zmienić i jakie akty prawne powinny trafić na biurko ustawodawcy.

Każda kancelaria z największym szacunkiem i dbałością o wysoką jakość świadczonych usług powinna podchodzić do swoich klientów. Ważne jednak, by wiedza ekspertów kancelarii nie była przeznaczona wyłącznie dla wąskiej grupy odbiorców. W trosce o jakość stanowionego prawa prawnicy powinni dostarczać mediom ekspertyzy prawne, opinie, komentarze. Z pomocą masowych środków przekazu powinni oni starać się docierać do zwykłych ludzi, przystępnie wyjaśniając im to, jak prawo wpływa na życie każdego z nas.

Te wszystkie zasady staramy się wprowadzać w naszej kancelarii. Każdy z zatrudnionych prawników zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest stały kontakt z mediami. W naturalnym nawyku jest bieżące odpowiadanie na pytania dziennikarzy. Ponadto bardzo często prawnicy sami stymulują opracowania aktualnie ciekawych tematów, które z naszej inicjatywy trafiają do współpracujących dziennikarzy. O to, by komunikacja kancelarii z mediami stała na najwyższym poziomie, dba dział public relations. Każde pytanie, sugestia i wątpliwość dziennikarzy za pośrednictwem biura prasowego kancelarii trafia do rozpatrzenia przez najbardziej kompetentnego eksperta w danej dziedzinie prawa. Bardzo ważne jest bowiem, by prawnicy pomagali jasno wyznaczyć możliwie najszersze granice prawa, w których może poruszać się każdy obywatel. Akty prawne, które niepotrzebnie ograniczają swobody społeczeństwa i utrudniają nam życie, stanowią wyzwanie dla świata prawniczego, który powinien aktywnie wspierać działania na rzecz likwidacji tzw. bubli prawnych. Dzięki stałej obecności w prasie kancelaria może kreować swój wizerunek jako godnego zaufania partnera. W ten sposób budowane są trwałe relacje między firmą a jej otoczeniem. Poprzez otwarcie na media działania podejmowane przez kancelarie stają się również poddawane rozwadze potencjalnych klientów i stanowią namacalne świadectwo specjalizacji oferty. Nie można stworzyć sprawnie działającej kancelarii bez włączania się w dialog publiczny na temat jakości prawa. Wypełnianie przez kancelarię misji społecznej w tym zakresie powinno stanowić zasadniczą część działalności pro publico bono, która nigdy nie powinna być traktowana jako działanie drugoplanowe.

Od momentu założenia spółki szczególną wagę prawnicy w niej zatrudnieni przywiązują do rzetelnego informowania mediów o wszelkich zagadnieniach związanych z prawem. Nasze staranie i zaangażowanie we współpracę z mediami znalazły odzwierciedlenie w wynikach badań Instytutu Monitorowania Mediów. Według ostatniej analizy częstotliwości prezentowania prawników i kancelarii prawnych przez media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i internetowych Kancelaria Chałas i Wspólnicy zajęła pierwsze miejsce jako najpopularniejsza kancelaria. To sukces nie tylko zespołu naszych ekspertów, ale świadczy również o nieocenionej pracy mediów. To dzięki redakcjom, dziennikarzom i wszystkim ludziom spełniającym zasadnicze zadanie w wolnym demokratycznym państwie obiektywna wiedza jest dostępna dla każdego z nas.