Kiedy zawinił instruktor

Osobną kwestią są przesłanki odpowiedzialności instruktora. Jego zadaniem jest reagowanie na niebezpieczną jazdę pobierającego naukę, co umożliwia mu dodatkowy hamulec zainstalowany w samochodzie z literką L, a także zwolnienie z obowiązku zapinania pasów.

– Instruktor czy egzaminator może ponieść odpowiedzialność za nieostrożne zachowanie się kandydata na kierowcę, w sytuacji gdy naruszenie zasad bezpieczeństwa było wynikiem realizacji jego bezpośredniego, nieprzemyślanego i zarazem niezgodnego z prawem polecenia. Może to być również spóźniona reakcja na zagrożenie – tłumaczy komisarz Robert Horosz z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusz podkreśla także, że każde zdarzenie należy traktować indywidualnie i nie można w sposób jednoznaczny określić zasady postępowania w przypadku kolizji czy wypadku z udziałem samochodu prowadzonego przez kandydata na prawo jazdy.

Mandat za parkowanie elką

Osoba przygotowująca się do egzaminu na prawo jazdy, która w rażący sposób łamie przepisy ruchu drogowego i nie wykonuje poleceń instruktora w czasie jazdy praktycznej po mieście, może zostać ukarana nie tylko za spowodowany wypadek czy kolizję. Postępowanie mandatowe przewiduje, że za wykroczenia drogowe można ukarać także osobę, która nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. Może to być więc nie tylko pieszy, ale równie dobrze kursant. O wystawieniu mandatu decyduje każdorazowo funkcjonariusz na miejscu popełnienia wykroczenia, a w razie odmowy jego przyjęcia – sąd grodzki.

– Kursant może odpowiadać za zdarzenia drogowe na podobnych zasadach jak kierowca posiadający prawo jazdy. Musimy jednak pamiętać, że zanim będzie miał on prawo wyjechać na miasto, musi poznać przynajmniej podstawowe zasady poruszania się po drogach i znaki. Musi także przećwiczyć podstawowe manewry. Jeśli więc kursant wiedział, że można jechać 50 km/h, a jechał 70 k m/h, to może zostać obciążony odpowiedzialnością za wykroczenie. Jeśli jednak okazałoby się, że nie został on przeszkolony teoretycznie, instruktor go nie poinstruował, jak ma się zachowywać na drodze, to mandat może dostać instruktor – podkreśla Mariusz Prasek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

2 lata ma trwać okres próbny dla początkujących kierowców, zmiany takie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).