Kandydaci na prokuratora generalnego publicznie będą musieli przedstawić swoją wizję prokuratury. Najpóźniej 11 stycznia Krajowa Rada Sądownictwa dwóch najlepszych kandydatów przedstawi prezydentowi.
Osoby, które chciałyby stanąć na czele prokuratury, mogą wysyłać swoje CV do Krajowej Rady Sądownictwa. Rada rozpoczęła już procedurę wyłaniania kandydatów na prokuratora generalnego. Wybór szefa śledczych będzie odbywał się na podstawie specjalnego regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Sądownictwa (uchwała KRS nr 751/2009 w sprawie Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego).
– Nowelizacja ustawy o prokuraturze, która przewiduje rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, przewiduje tylko, że KRS ma przedstawić prezydentowi dwóch kandydatów na prokuratora generalnego. Nic natomiast nie mówi o wyłanianiu tych kandydatów. Ustaliliśmy więc, że przyjmiemy regulamin wyboru – mówi DGP Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
Wszystkie osoby, które spełniają ustawowe wymagania do sprawowania funkcji prokuratora generalnego (przede wszystkim są czynnymi zawodowo sędziami lub prokuratorami z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy), muszą przesłać do KRS swój życiorys wraz z listem motywacyjnym.
Potem każdy z kandydatów będzie musiał dokonać prezentacji, w której będzie mógł przedstawić swoją wizję prokuratury oraz jej rozwoju, a także podać, dlaczego to właśnie on powinien pokierować prokuraturą.
– Dla transparentności całego postępowania chcemy, aby prezentacje te miały charakter publiczny. Będzie mógł więc wziąć w nich udział każdy zainteresowany – wyjaśnia Stanisław Dąbrowski.
Po publicznej prezentacji nad każdym z kandydatów odbędzie się dyskusja, a następnie tajne głosowanie KRS. Najpóźniej 11 stycznia Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi prezydentowi dwóch kandydatów na szefa prokuratury. Na wyłonienie prokuratora generalnego prezydent będzie miał dwa miesiąca. Najpóźniej więc 11 marca poznamy prokuratora generalnego, który od początku kwietnia będzie kierował prokuraturą.
Kalendarium
Do 30 listopada – kandydaci powinni przesyłać do KRS CV i list motywacyjny
Do 11 stycznia – KRS musi przedstawić prezydentowi dwóch kandydatów na prokuratora generalnego
Do 11 marcaprezydent musi dokonać wyboru szefa prokuratury
0d 31 marca – prokurator generalny stanie na czele prokuratury