Od elektrowni, która działa na podstawie ważnego zezwolenia administracyjnego, nie można żądać zaniechania immisji szkodliwych dla środowiska substancji.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpoznawał skargę landu Oberoesterreich z Górnej Austrii, właściciela nieruchomości rolnych, położonych 60 km od czeskiej elektrowni atomowej Temelin. Czeskie władze wydały wymaganą przez prawo zgodę na budowę i funkcjonowanie elektrowni jądrowej.

Zarzuty landu