Gazeta Prawna już po raz piąty przygotowała Ranking Kancelarii Prawnych. Jego celem było przedstawienie rynku usług prawnych w Polsce. Tegoroczny Ranking był jednak przełomowy. Pierwszy raz o pozycji kancelarii zadecydowały punkty, które zostały przyznane w ośmiu kategoriach.

W tegorocznej edycji rankingu podzieliliśmy kancelarie na trzy grupy: zatrudniające łącznie ponad 50 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych (kancelarie duże), zatrudniające łącznie ponad 20 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych (kancelarie średnie) oraz zatrudniające łącznie do 20 prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych (kancelarie małe). Kryterium podziału stanowiła więc liczba osób zatrudnionych w kancelarii.

Kancelarie zostały ocenione według ośmiu kryteriów: łącznej liczby prawników, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych, liczby aplikantów, osiągniętych przychodów za 2007 rok, języków obcych, w jakich kancelaria obsługuje swoich klientów, liczby fachowych publikacji prawników zatrudnionych w kancelarii, liczby wygranych spraw sądowych, stażu kancelarii na polskim rynku oraz liczby zawartych ugód pozasądowych. Nie każda jednak z wymienionych ośmiu kategorii była traktowana tak samo. W dwóch kategoriach można było uzyskać maksymalnie po 100 punktów (łączna liczba prawników, osiągnięte przychody). Za najdłuższy staż na rynku polskim kancelaria mogła otrzymać maksymalnie 60 punktów. W czterech kategoriach można było uzyskać maksimum 50 punktów (liczba aplikantów, liczba zawartych ugód pozasądowych, liczba wygranych spraw oraz liczba fachowych publikacji). Natomiast za największą liczbę języków, w jakich kancelaria obsługuje klientów, można było otrzymać maksymalnie 40 punktów. W każdej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymywała kancelaria, która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody. Kolejne kancelarie uzyskiwały szacunkową liczbę punktów w odniesieniu do firmy najlepszej.

Przykład: w grupie kancelarii średnich najwyższe przychody osiągnęła Kancelaria Kuczek Maruta i Wspólnicy. Uzyskała w tej kategorii 100 punktów. Następnie obliczaliśmy dla każdej z pozostałych kancelarii, jaki procent osiągnęły ich przychody w stosunku do przychodów Kancelarii Kuczek Maruta i Wspólnicy. Wysokość tego udziału stanowiła liczbę punktów tej firmy.

W dwóch kategoriach - liczba zawartych ugód pozasądowych oraz wygrane sprawy sądowe - kancelarie nie mogły otrzymać mniej niż 1 punkt, chyba że nie podały danych lub wskazały, że nie doprowadziły do zawarcia żadnej ugody pozasądowej lub nie wygrały żadnej sprawy. Po określeniu punktów w każdej z kategorii zdobyte przez kancelarię punkty były sumowane, co składało się na jej wynik w rankingu. W ten sposób obliczone zostały punkty dla wszystkich kategorii w trzech grupach kancelarii.