Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła walczyć o ulgi dla doktorantów przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. To wynika z jednej z rozpatrywanych przez senatorów petycji obywatelskiej (P-02/09).

– Studia w Polsce są trzystopniowe. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby studenci studiów III stopnia, a więc doktoranci, nie korzystali z ulg, skoro pozostałe dwie grupy takie uprawnienie otrzymały – mówi senator Krzysztof Piesiewicz, który przewodniczył Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na ostatnim posiedzeniu.

Jak tłumaczy, praca nad stopniem naukowym nie wiąże się najczęściej z dodatkowym źródłem zarobku i dlatego doktoranci powinni, podobnie jak studenci, korzystać z pewnych przywilejów. Dlatego Senat podejmie inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.

Komisja rozpatrywała na ostatnim posiedzeniu aż pięć petycji – do tej pory pracowała tylko nad jedną. Pozostałe petycje nie mogą zostać uwzględnione.

Złożenie petycji do Senatu jest szansą na zgłoszenie własnego projektu zmian w prawie, bez konieczności zebrania 100 tys. podpisów.