W Polsce brakuje mechanizmów, które ochronią obywateli przed wprowadzaniem nadmiernych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej – uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny zgodził się wczoraj z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że istnieje problem manipulacji zakresem informacji niejawnej. Obecny system prawny dopuszcza możliwości ograniczenia zakresu informacji publicznej, która powinna być dostępna dla obywateli.
– Klauzula tajności jest przyznawana przez odpowiedzialnego funkcjonariusza. Brakuje jednak trybu uchylenia i kontroli tej klauzuli – twierdziła dyrektor Katarzyna Łakoma z biura RPO. – Usterki legislacyjne uszczuplają zakres informacji jawnej, do której publiczny dostęp gwarantuje art. 61 konstytucji – wyjaśnia.