Za wydanie prawa jazdy zapłacimy 82 zł, a za nowy dowód rejestracyjny – 53 zł.
Ministerstwo Infrastruktury planuje podwyżkę opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych oraz uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach wydanie prawa jazdy zdrożeje o 12 zł. Po zmianach zamiast 70 zł będzie trzeba zapłacić za wydanie dokumentu 82 zł. Natomiast 29 zł zapłacimy za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, czyli o cztery złote więcej.
Inny przygotowany przez resort infrastruktury projekt zakłada, że za dowód rejestracyjny zapłacimy 53 zł. W tej chwili dokument taki kosztuje 48 zł. Za komplet nalepek legalizacyjnych, które są naklejane na tablice rejestracyjne, zapłacimy złotówkę więcej niż obecnie – 12 zł. Nieznacznie wzrośnie także opłata za nalepkę kontrolną (naklejana na przednią szybę w prawym dolnym rogu). Zdrożeje ona o 2 zł i po zmianach będzie to 18 zł. Opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych pozostaną bez zmian.
Resort infrastruktury wyjaśnia, że podwyżka opłat za wydanie dokumentów jest konieczna. Opłata za wydanie prawa jazdy nie była podnoszona od 2002 roku. W tym czasie wskaźnik wzrostu cen za towary i usługi konsumpcyjne wzrósł o 17 proc.
Zmiany zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.