"Rosnące zainteresowanie społeczną funkcją futbolu w Polsce i na Ukrainie przed mistrzostwami Europy w 2012 roku daje nam możliwość podejmowania dyskusji o kwestiach ksenofobii i rasizmu w naszych krajach" - podkreślił koordynator Centrum, socjolog kultury dr Rafał Pankowski.

"Punktem wyjścia dla naszych obserwacji jest rasizm na stadionach, ale widzimy to zjawisko w szerszym kontekście dyskryminacji występującej w społeczeństwie jako takim" - dodał zastępca koordynatora Jacek Purski.

Centrum jest elementem trzyletniego Projektu Wschodnioeuropejskiego FARE (Football Against Racism in Europe), wspieranego przez UEFA w ramach przygotowań do Euro-2012. Poza monitoringiem projekt obejmuje działania edukacyjne i interwencyjne w Polsce i na Ukrainie, a także w Słowacji i na Węgrzech. Obszarem działań w ramach projektu są też Rumunia, Bułgaria, Rosja, Białoruś i Mołdawia. Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" odpowiada za całościową koordynację projektu jako oficjalny partner UEFA.

Od 15 do 27 października po raz dziesiąty na całym kontynencie obchodzony jest Tydzień Akcji Futbolu przeciwko Rasizmowi w Europie. W Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Pile, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Gliwicach i Olsztynie pod egidą Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" odbędą się specjalne turnieje, koncerty i happeningi.

16 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się konferencja "Nie - dla rasizmu w sporcie", współorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania przy udziale Stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Podczas konferencji prezesi polskich związków sportowych i zaproszeni goście podpiszą antyrasistowską deklarację. Po południu odbędzie się mecz piłkarski, w którym wystąpią gwiazdy futbolu, w tym zawodnicy afrykańscy z polskiej ligi, a także znani aktorzy i parlamentarzyści.

17 października na stadionie Marymontu w Warszawie zostanie rozegrany IV Finał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w którym zmierzą się najlepsze drużyny sezonu 2009. Motywem przewodnim tegorocznego finału, mającego się odbyć pod hasłem Meczu Tolerancji jest sprzeciw wobec wszelkich przejawów nietolerancji, a w szczególności rasizmu.

W związku z ujawnionymi w tym roku incydentami rasistowskimi w jednym z klubów, Polska Liga Futbolu Amerykańskiego wymierzyła kary finansowe i przekazała je na działania antydyskryminacyjne. PFLA nawiązała kontakt i współpracę ze Stowarzyszeniem "Nigdy Więcej", które jest oficjalnym partnerem tej inicjatywy.

Imprezy Tygodnia Akcji odbędą się także na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Mołdawii, Gruzji i Azerbejdżanie.

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" jest niezależną organizacją antyrasistowską, istniejącą od 1996 roku, która m.in. prowadzi kampanię "Wykopmy rasizm ze stadionów" oraz wydaje jedyny w kraju magazyn antyfaszystowski.