Dwie egzekucje

Egzekucję przez zarząd przymusowy prowadzi sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Egzekucję z części przedsiębiorstwa można ograniczyć, jeśli jest ona gospodarczo wyodrębniona i może funkcjonować samodzielnie, niezależnie od reszty przedsiębiorstwa.

Przeciwko temu samemu przedsiębiorcy może być prowadzona egzekucja świadczeń pieniężnych ze składników mienia, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa oraz egzekucja przez zarząd przymusowy.

Egzekucję przez zarząd przymusowy będzie można jednak wszcząć w takim przypadku tylko wówczas, gdy będzie oczywiste, że wierzyciel będzie zaspokojony w ciągu sześciu miesięcy od daty jej wszczęcia.

Natomiast wcześniej wszczęte egzekucje zostaną umorzone w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy. Dotychczasowi wierzyciele wstąpią do egzekucji przez zarząd przymusowy.

Zdarza się, że w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta albo zbiór dokumentów. Wtedy sąd po wydaniu postanowienia o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy prześle do sądu wieczystoksięgowego wniosek o dokonanie wpisu do księgi o ustanowienie zarządu przymusowego albo o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

Następstwa egzekucji

● czynności dotyczące mienia objętego zarządem, których dłużnik dokonał po wszczęciu egzekucji, są nieważne

● niedopuszczalne jest prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych innymi sposobami z majątku dłużnika, który wchodzi w skład przedsiębiorstwa

● inni wierzyciele mogą przyłączyć się do egzekucji przez zarząd przymusowy