Linia lotnicza może odmówić przyjęcia rezerwacji lub zabrania na pokład niepełnosprawnego, jeśli rozmiar samolotu lub jego drzwi czynią fizycznie niemożliwe wprowadzenie na pokład takiego pasażera.
Zgodnie z generalną zasadą przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek nie mogą odmówić niepełnosprawnym przyjęcia rezerwacji na lot ani też zabrania na pokład osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Oczywiście pasażer taki musi mieć ważny bilet.
Przewoźnik może odmówić przyjęcia rezerwacji lub wprowadzenia do samolotu osoby niepełnosprawnej tylko wyjątkowo, jeśli np. rozmiar maszyny lub drzwi czynią fizycznie niemożliwe wprowadzenie na pokład takiej osoby. Powinien więc w takiej sytuacji zaproponować rozwiązanie alternatywne.
Jeśli lot się nie odbędzie, pasażer ma prawo do zwrotu kosztów.
Natomiast prawo do korzystania z możliwości lotu powrotnego lub zmiany planu podróży uzależnione jest od spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
Sprawy te regulują przepisy zawarte w rozporządzeniu Wspólnot Europejskich, Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.

Wymagania przewoźnika

Przewoźnicy lotniczy, według wspomnianego rozporządzenia, mogą wymagać od pasażera niepełnosprawnego, aby towarzyszył mu opiekun lub inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy. Jeśli linia lotnicza odstępuje od zasad bezpieczeństwa albo odmawia sprzedaży biletu, powinna w ciągu pięciu dni, na żądanie pasażera, wyjaśnić na piśmie przyczyny swej decyzji.
Linia lotnicza musi też otrzymać od kupującego bilet niepełnosprawnego informację o stanie zdrowia, a także prośbę o udzielenie pomocy na lotnisku. Informacje o udzieleniu pomocy powinny być przekazane na 48 godzin przed godziną odlotu.Pomoc na lotniskach

Po przybyciu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na lotnisko obsługa portu ma obowiązek zapewnić pomoc w postaci:
● ułatwienia przemieszczania się po lotnisku,
● dokonania odprawy i nadania bagażu,
● ułatwienia wejścia na pokład samolotu za pomocą wind i wózków inwalidzkich (bezpłatne wypożyczenie sprzętu następuje po 48-godzinnym wcześniejszym uprzedzeniu obsługi portu),
● w stosownych przypadkach dostarczyć certyfikowanych psów przewodników.
Jeżeli jednak pasażer nie zawiadomił obsługi portu o konieczności skorzystania z wózka lub udzielenia innej pomocy w momencie rezerwacji, zarządzający lotniskiem powinni podjąć wszelkie starania, aby taka osoba odleciała zarezerwowanym wcześniej samolotem.
Zarząd portu lotniczego może nałożyć specjalną opłatę na użytkowników portu w celu sfinansowania pomocy niepełnosprawnym.

Pomoc na pokładzie

Pomoc pasażerom niepełnosprawnym udzielana przez linie lotnicze obejmuje przewóz certyfikowanych psów przewodników w kabinie. Ponadto linie lotnicze muszą zagwarantować transport urządzeń do poruszania się. Na jedną osobę mogą przypadać tylko dwa wózki inwalidzkie. O tym dodatkowym bagażu należy poinformować obsługę samolotu 48 godzin przed startem. Stewardesy mają obowiązek pomocy niesprawnym pasażerom w przemieszczaniu się do toalet, jeśli to konieczne. Ponadto linie powinny zapewnić opiekunom tych osób miejsce siedzące obok nich.
Gdyby linie lotnicze zagubiły sprzęt, którym posługuje się niepełnosprawny pasażer, przysługuje mu odszkodowanie.
Podstawa prawna
Art. 3–12 rozporządzenie WE nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.Urz.UE, L 204/1).