Dwie nowe dyrektywy Parlamentu i Rady z 16 września 2009 r. dotyczące spółek spowodują także, że przepisy prawa krajowego państw Wspólnoty dotyczące np. ważności zobowiązań spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowo-akcyjnych będą odpowiadały tym samym standardom. Spółki będą również mogły – według swego uznania – składać dokumenty i informacje do rejestrów w formie papierowej albo elektronicznej. Poza tym dopuszczono rejestrację wymaganych od spółek dokumentów nie tylko w języku urzędowym państwa spółki, lecz także w językach dodatkowych, przy czym tłumaczenia będą musiały dawać rękojmię ich rzetelności.