Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zadecydowała, że w kodeksie spółek handlowych należy dokładniej określić zasady działania holdingów. Dlatego wprowadzono do projektu nieograniczony dostęp spółki dominującej do informacji o spółce zależnej oraz działanie w interesie grupy.

– Ta zasada jest wyraźnie zadekretowana w projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością te przepisy już obowiązują, natomiast w spółce akcyjnej takich uregulowań jeszcze nie ma – poinformował prof. Andrzej Szumański.

Obowiązki spółki

Nową regulacją objęte zostaną spółki kapitałowe, a także inne przedsiębiorstwa, np. spółdzielnia, faktycznie istniejące na rynku. Grupa spółek będzie miała obowiązek zaznaczenia w rejestrze przedsiębiorców (KRS) w dziale I, że uczestniczy w grupie holdingowej. Musi też określić charakter swego udziału. Co więcej, corocznie zarząd będzie przedstawiał sprawozdanie o umowach i innych powiązaniach ze spółkami zależnymi.

Istotne uregulowania

Drobni wspólnicy spółki zależnej będą mogli wyznaczyć biegłego rewidenta, który zbada takie sprawy, jak np. odkupienie akcji przez głównego udziałowca lub wysokość dywidend wypłacanych udziałowcom.

Zdaniem dr. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego uregulowanie kwestii holdingu jest bardzo istotne dla polskiej gospodarki.

– Chcąc przyciągnąć zagranicznych inwestorów do naszego kraju, trzeba zadbać o infrastrukturę prawną – uważa dr Osajda.

– Wiele potężnych międzynarodowych przedsiębiorstw działa jako holdingi, więc jeśli funkcjonowanie w Polsce będzie łączyło się z dużym ryzykiem inwestycyjnym, to mogą nie wejść ze swoim kapitałem, a istniejące firmy mogą się wycofać – wyjaśnia dr Konrad Osajda.