Firmy produkujące lub importujące do Polski baterie lub akumulatory, muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Opłata rejestracyjna wyniesie od 50 zł do 1 tys. zł.
Dzisiaj rusza rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek baterie i akumulatory. Przepisy o rejestrze zostały wprowadzone ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666). Od dzisiaj zaczynają one obowiązywać.
Składając wniosek o wpis do rejestru, trzeba podać nazwę firmy, jej adres, numer identyfikacji podatkowej. Firma ma obowiązek poinformować GIOŚ także o tym, jaki rodzaj baterii wprowadza do sprzedaży. Za brak rejestracji przedsiębiorca, który będzie wprowadzał je do obrotu, narazi się na karę grzywny.
Przedsiębiorcy muszą dokonać także opłaty rejestrowej. Jej wysokość jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, jak i od wysokości obrotów. W przypadku mikroprzedsiębiorców o obrotach rocznych do 500 tys. zł opłata za wpis wynosi 50 zł. Większe firmy o takich samych obrotach zapłacą 250 zł. Mikroprzedsiębiorstwa o obrocie w przedziale od 500 tys. zł do 5 mln zł za wpis muszą uiścić 100 zł, a większe firmy – 500 zł. Mikroprzedsiębiorcy o obrotach wyższych niż 5 mln zł, to za wpis powinni zapłacić 200 zł, a pozostałe przedsiębiorstwa o obrotach tego samego rzędu – 1 tys. zł.