Prawie jedna trzecia właścicieli polskich firm uważa, że prawo ochrony konkurencji działa na niekorzyść przedsiębiorców. Nisko też oceniają swoją znajomość prawa antymonopolowego.

– Przedsiębiorcy, szczególnie reprezentujący sektor małych i średnich firm, często postrzegają prawo ochrony konkurencji jako zbiór regulacji, który ich nie dotyczy. Są zdania, że przepisy te dotyczą jedynie dużych podmiotów – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, wiceprezes Eurochambres.

Decyduje wielkość firmy

Jednak jeśli zada się przedsiębiorcom pytanie dotyczące konkretnej regulacji, świadomość prawna okazuje się wyższa. Prawie 64 proc. przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że narzucanie uciążliwych warunków umów przez podmioty posiadające pozycję dominującą jest niezgodne z prawem. Ponad połowa właścicieli firm wie, że wspólne ustalanie cen jest bezprawne. Jednocześnie 50 proc. z nich uważa, że prawo to w Polsce zapewnia równe traktowanie wszystkich przedsiębiorstw. Liczba pozytywnych opinii rośnie wraz z wielkością firmy.

Nieznajomość prawa szkodzi

Jak deklarują przedsiębiorcy, edukację w zakresie prawa antymonopolowego powinny prowadzić nie tylko urzędy publiczne, jak UOKiK, ale także organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

– Tą kwestią powinny zająć się izby gospodarcze. Jedynie wspólne prowadzenie intensywnych działań informacyjno-edukacyjnych, na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, skierowanych przede wszystkim do małych firm, przyniesie pożądane efekty – mówi Natalia Biskupska z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Z czasem przedsiębiorcy zaczęliby stosować prawo w praktyce.

Innego zdania jest Katarzyna Urbańska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy powinni edukować się sami.

– Każdy, kto decyduje się na podjęcie działalności gospodarczej, powinien zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przepisy prawa ochrony konkurencji – komentuje Katarzyna Urbańska.

Przedsiębiorca jest bowiem traktowany przez prawo jako podmiot profesjonalny, który nie może zasłaniać się brakiem znajomości regulacji prawnych.

27,9 proc. przedsiębiorców zdecydowałoby się na zawarcie porozumienia cenowego w sytuacji zagrożenia istnienia firmy