Czy trzeba dołączyć tytuł wykonawczy

Sąsiad nie chce oddać pożyczonych pieniędzy, mimo że termin ich zwrotu określony w umowie pożyczki już dawno minął. Mam umowę pożyczki, w której zobowiązał się do zwrotu konkretnej kwoty wraz z odsetkami w określonym terminie. Czy wystarczy do wniosku do komornika dołączyć tylko tę umowę i moje oświadczenie, że nie otrzymałem pieniędzy?

NIE Tylko na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji bez dołączonego do niego tytułu wykonawczego komornik nie przeprowadzi egzekucji wierzytelności. Umowa pożyczki oraz oświadczenie wierzyciela o nieuregulowaniu wierzytelności nie są tytułem wykonawczym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji bez dołączonego tytułu wykonawczego jest opatrzony brakiem formalnym. Komornik po otrzymaniu takiego wniosku z brakiem zwraca się do wierzyciela o usunięcie braku w wyznaczonym przez siebie terminie, jeżeli wierzyciel tego nie uczyni, to wówczas wniosek podlega zwrotowi.

Tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, pod warunkiem że z treści tytułu nie wynika inny zakres egzekucji.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12 czerwca 1996 r. w sprawie sygn. akt IIICZP 61/96, opublikowanym w OSNC nr 10 z 1996 r. poz. 132 stwierdził, że egzekucja wszczęta na podstawie wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego wprawdzie jest egzekucją pozbawioną podstawy, ale czynności, które zostały podjęte w związku z nią, pozostają w mocy i zachowują skuteczność aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak uzyskać klauzulę wykonalności, aby komornik nie odmówił wszczęcia egzekucji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy możliwa jest egzekucja z wynagrodzenia
- Czy intercyza zawsze chroni majątek
- Czy do egzekucji długu muszę mieć wyrok sądu
- Czy konieczny jest tytuł egzekucyjny
- Czy odpowiadają wszyscy spadkobiercy