Zarejestrowanie i używanie domeny internetowej identycznej jak już istniejąca może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, nawet wówczas gdy spierający się przedsiębiorcy nie są dla siebie konkurencją.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym uznał, że firma może żądać ochrony przed naruszeniem prawa do domeny także wówczas, gdy na stronie www spornej domeny oferowane będą towary lub usługi różne od tych, które z daną nazwą kojarzone są na rynku niewirtualnym.
Sędziowie przypomnieli, że zgodnie z art. 153 ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117) z chwilą rejestracji domeny internetowej nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Z tym momentem nabywa się również prawo ochrony do znaku towarowego, w tym również domeny internetowej. Sąd uznał, że zarejestrowanie i używanie domeny internetowej identycznej jak istniejąca już cudza domena może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503). Czyn nieuczciwej konkurencji ma miejsce wówczas, gdy spierający się przedsiębiorcy mogą zostać uznani za podmioty konkurencyjne.
Jednak w sytuacji, gdy domena została zarejestrowana w celu blokowania innej firmy, to nawet wówczas, gdy na stronie www spornej domeny oferowane będą towary lub usługi różne od tych, które z daną nazwą kojarzone były na rynku niewirtualnym, takie działanie jest niezgodne z prawem.
Sąd apelacyjny uznał, że rejestrowanie takich domen prowadzi do utrudnienia dostępu do rynku innym przedsiębiorcom.
Sygn. akt I ACz 364/08