Od dziś wszystkie samochody, których masa nie przekracza 3,5 tony mogą przechodzić badania techniczne w podstawowych stacjach kontroli pojazdów. Tego rodzaju stacje są teraz uprawnione także do sprawdzania aut na gaz, powypadkowych czy skierowanych przez starostę lub policję na powtórne badanie techniczne. Tym samym właściciele takich aut nie muszą już dokonywać przeglądów na stacjach okręgowych, które do tej pory jako jedyne sprawdzały wszystkie pojazdy. Ułatwienia dla kierowców wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Rozszerzenie działalności

Do tej pory podstawowe stacje kontroli pojazdów miały ograniczony zakres działania. Mogły wykonywać okresowe badanie techniczne aut, które obejmowało jedynie sprawdzenie zgodności parametrów mechanicznych samochodu z obowiązującymi normami. Nie były upoważnione do sprawdzania samochodów powypadkowych czy wyposażonych w instalacje gazowe. Właściciele takich samochodów musieli udawać się do często oddalonych od miejsca zamieszkania okręgowych stacji kontroli pojazdów.

Nowe prawo umożliwi stacjom podstawowym wykonywanie wszystkich badań technicznych, ale tylko tych pojazdów, których masa nie przekracza 3,5 tony. W konsekwencji stacja taka musi być dostosowana do badania samochodów osobowych, motocykli, niektórych aut dostawczych, a nawet lżejszych ciągników.

Dodatkowe inwestycje

Przedsiębiorcy prowadzący podstawowe stacje są zadowoleni z możliwości rozszerzenia działalności. Więcej badań, to więcej klientów. Wiąże się to jednak z dodatkowymi inwestycjami, gdyż sprzęt diagnostyczny trzeba przystosować do wszystkich pojazdów o masie do 3,5 tony. Tacy przedsiębiorcy nie mogą np. ograniczyć zakresu działalności tylko do samochodów osobowych.

Nowe przepisy przewidują także ułatwienia dla osób sprowadzających auta z innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku takich samochodów znika od dzisiaj obowiązek przeprowadzania pierwszego badania technicznego w Polsce przed ich rejestracją. Sprowadzony samochód musi posiadać jednak ważne badanie zrobione w innym państwie członkowskim.