Zajęcie gruntu będzie możliwe od razu po decyzji starosty w sprawie wywłaszczenia. Prawnicy obawiają się wzrostu liczby roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa. Rokowania o odszkodowanie za wywłaszczaną nieruchomość mogą okazać się fikcją.
Zmiany do procedury wywłaszczeniowej mają znacząco przyspieszyć najważniejsze inwestycje infrastrukturalne, w tym przede wszystkim budowę dróg i autostrad. Posłowie sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracują nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obowiązek zamiast uznania