Punktualnie o godzinie 11.00 w Krakowie przyszli sędziowie i prokuratorzy  rozpoczęli drugi etap konkursu na aplikację ogólną. Polegał on na rozwiązaniu trzech zadań kazusowych. Zdający mieli na to dwie godziny.

- Trudne, konkretne i wymagające umiejętności szybkiego i logicznego myślenia – tak niemal zgodnie oceniali poziom zadań  wszyscy kandydaci, z którymi rozmawialiśmy. Ich zadaniem zadania praktyczne były dużo trudniejsze niż test podczas pierwszego etapu - mówili po opuszczeniu Krakowskich Targów. Zdaniem zdających najtrudniejsze było zadanie z prawa cywilnego. - Nie byłem w stanie właściwie ocenić podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy kolizji oraz zakładu ubezpieczeń – relacjonował Paweł z Lublina.  Część osób jednak przyznawało, że zadania były proste i nie mieli z nimi większych problemów.  Wyniki będą najpóźniej za dwa tygodnie.

Trzy zadania    Po rejestracji każdy z kandydatów otrzymał przygotowany przez komisję egzaminacyjną zestaw przepisów z których mógł korzystać podczas egzaminu. Ustawy miały pomóc zdającym podczas rozwiązania kazusów.  W przypadku prawa karnego zadanie dotyczyło oceny przestępstwa kradzieży z włamaniem.

- Kazus opisywał przebieg zdarzenia, w który sprawca wcześniej karany za przestępstwo stręczycielstwa włamał się do mieszkania i ukradł telefon komórkowy o wartości 250 złotych.  Jednocześnie uszkodził zamek w drzwiach. Szkoda ta została wyceniona na 30 złotych. – tłumaczy Łukasz z Warszawy. W  takim stanie prokurator oskarżył sprawcę o popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Sąd w wyroku podzielił pogląd prokuratora, a dodatkowo orzekł przepadek telefonu. 

Zdający musieli ocenić trafność tego rozstrzygnięcia. -Należało wskazać czy przedstawione zdarzenie nosiło cech przestępstwa czy wykroczenia  Dodatkowo czy słuszne było orzeczenie przepadku oraz odpowiedź na pytanie jak wcześniejsza karalność sprawcy wpływa na jego odpowiedzialność – mówi Kamil z Krakowa. Rozwiązując zadanie z prawa cywilnego zdający musieli się zmierzyć się z odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu uszkodzenia samochodu. Należało ocenić odpowiedzialność właściciela pojazdu jak również zakładu ubezpieczeń.

- W przedstawionym zadaniu jedna z osób uszkodziła samochód taksówkarzowi. Szkoda ta została wyceniona przez biegłego na 40 tys. złotych. W wyniku zdarzenia taksówkarz  nie mógł korzystać ze swojego auta. – relacjonuje Andrzej z Torunia. W konsekwencji wniósł on pozew do sądu i domagał się odszkodowania- Chodziło o rozstrzygnięcie  kto odpowiada za szkody na samochodzie, a kto będzie musiał zwrócić taksówkarzowi utracony zarobek – wyjaśnia Joanna ze Szczecina.

Dodatkowo należało wskazać podstawy prawne swoje decyzji i je uzasadnić. W zadaniu z zakresu prawa administracyjnego zdający musieli ocenić funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. – Petent reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o przyznanie mu zasiłku celowego. Wniosek skierował do nie właściwego terytorialnie organu. Mimo wniesionego żądania organ nie wydał decyzji, a jedynie zawiadomił wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu jego sprawy. – streszcza kazus Kasia z Poznania. Dodaje, że zdający musieli wskazać jakie możliwości działania ma teraz wnioskujący o zasiłek.  

Zasady Konkursu

Po zakończeniu egzaminu komisja przystąpiła do sprawdzania prac. Oceny każdej pracy pisemnej dokona, niezależnie od siebie, dwóch członków komisji konkursowej.- Zespół konkursowy, który układał kazusy, przygotował też kryteria oceny, według których będą oceniane prace. mówi sędzia Beata Morawiec z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która jest odpowiedzialna za organizację tegorocznych egzaminów. 

Dodaje, że podczas egzaminu kandydaci na przyszłych sędziów i prokuratorów musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i prawniczej argumentacji prezentowanych przez siebie poglądów. Oznacza to, że egzaminatorzy nie będą więc brali pod uwagę wyłącznie tego, czy odpowiedź jest identyczna z kluczem odpowiedzi, ale także to, jak zdający uzasadnił swoje poglądy.

Za rozwiązanie kazusu można otrzymać od 0 do 25 punktów od jednego egzaminatora. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną będzie średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej. Najlepszych 300 osób dostanie się na aplikacje. Wyniki będą znane w ciągu 14 dni.