Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Celem nowych przepisów jest rozszerzenie katalogu form, w których podawana jest do publicznej wiadomości informacja o licytacji komorniczej dotyczącej nieruchomości. Zgodnie z propozycją parlamentarnej Komisji Przyjazne Państwo ogłoszenie o egzekucji z nieruchomości będzie publikowane na stronie internetowej właściwego sądu. Jeżeli zaś egzekucja będzie dotyczyła jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych, informacje te będą zamieszczane w dziennikach ukazujących się w okręgach tych sądów, a także w sądowych BIP-ach.

– Dzięki zmianom wiadomość o planowanych licytacjach ma docierać do większej grupy osób. Szybciej będzie można ją przeprowadzić – tłumaczy Piotr Tomański, poseł PO.

Zmiany pozytywnie ocenia również Krajowa Rada Komornicza.

– Takie rozwiązanie wpłynie na poinformowanie większego kręgu potencjalnych nabywców – mówi Iwona Karpiuk-Suchecka z Krajowej Rady Komorniczej.

– Każda dodatkowa forma rozpropagowywania informacji o przeprowadzanej egzekucji z nieruchomości może wpłynąć na osiąganie wyższych cen. Dzięki temu wierzyciele będą mogli skuteczniej odzyskiwać swoje pieniądze – dodaje.

Dzisiaj obwieszczenie o licytacji należy ogłosić w budynku sądowym, urzędzie gminy oraz w poczytnym dzienniku w danej miejscowości na co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób. W ogłoszeniu wskazuje się oznaczenie nieruchomości, czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia.