Inwestor może wybudować dom nawet 1,5 metra od sąsiedniej posesji. Gdyby chciał postawić tzw. bliźniak, to musi mieć on taką samą wysokość i szerokość jak budynek na sąsiedniej posesji.
Osoby, które planują budowę domu, mogą postawić go nawet w odległości 1,5 metra od działki sąsiada. To efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do tej pory budynek mógł zostać wzniesiony w odległości 4 metrów, jeżeli ściana miała otwory okienne lub drzwiowe, albo w odległości 3 metrów, jeżeli ściana domu była ślepa, czyli była pozbawiona okien i drzwi.

Odległość od granicy

Budowa domu tuż przy sąsiedniej działce lub w odległości 1,5 metra od niej jest możliwa tylko na działkach, których szerokość nie przekracza 16 metrów i tylko w sytuacji gdy zezwala na to plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Ściana domu zwrócona do działki sąsiada nie może mieć jednak żadnych otworów okiennych lub drzwiowych. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy nie będą przewidywały takiej możliwości, to nadal budowa domu będzie możliwa w odległości 4 metrów od granicy – w przypadku ściany z otworami lub 3 metrów – w przypadku ściany ślepej.
Bliżej działki sąsiedniej można też budować budynki gospodarcze i garaże. Jeżeli ich długość nie będzie przekraczała 5,5 metra, a wysokość 3 metrów, to mogą one być wzniesione bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Zdaniem ekspertów prawa budowlanego tak bliskie sytuowanie budynków od sąsiednich nieruchomości obniży jakość i poziom życia. Nowe warunki sytuowania obiektów budowlanych pozwolą bowiem na zaciemnianie budynków sąsiednich.Niższy komfort życia

– Coraz częściej budujemy na przedmieściach w bliskiej odległości od sąsiada, nie dbając o jakość i komfort życia ludzi tam mieszkających. Powoduje to, że powstaje coś w rodzaju slumsów – uważa Adam Kowalewski, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Jego zdaniem taki sposób zabudowy nieruchomości może doprowadzić do spadku cen domów, bowiem nikt nie będzie chciał mieszkać w tak bliskiej odległości od domu sąsiada.

Budowa bliźniaków

Nowe przepisy zmieniły także zasady budowy tzw. bliźniaków, czyli obiektów stykających się ścianą z budynkiem na sąsiedniej działce. Do tej pory każdy inwestor, który chciał wybudować tzw. bliźniak, nie musiał konsultować swoich zamierzeń z sąsiadem. Prawo budowlane nie wymagało bowiem, aby oba domy były identyczne. Teraz inwestor, który będzie chciał dobudować dom do już istniejącego, będzie musiał sporządzić taki projekt budowlany, aby ściana jego obiektu idealnie przylegała do ściany obiektu już istniejącego. Wysokość i długość tych ścian będzie musiała być identyczna. W praktyce więc inwestor, który będzie chciał dobudować do parterowego domku kilkupiętrowy dom, nie uzyska warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.
233 383
Pozwolenia na budowę
liczba wydanych inwestorom zezwoleń w 2008 roku