Przedmioty wnoszone do kabiny statku powietrznego i do strefy zastrzeżonej lotniska podlegają szczegółowej kontroli. Aby reguły były jasne, w całej Unii obowiązują takie same zakazy. W załączniku do unijnego rozporządzenia Nr 820/2008 określono szczegółowy wykaz przedmiotów, których wniesienie na pokład samolotu jest niedozwolone. 

Rzeczą oczywistą jest to, ze wybierając się w podróż, nie możemy ze sobą zabrać broni palnej, przedmiotów z ostrzem, substancji wybuchowych i pałek policyjnych. Unijne rozporządzenie jest jednak daleko bardziej szczegółowe. Wśród przedmiotów, których nie możemy zabrać na pokład wymienia między innymi katapulty, urządzenia do uboju zwierząt, gwiazdki do rzucania, wyrzutnie rac sygnalizacyjnych i wiosła. Rozczarowani mogą być amatorzy takich sportów jak krykiet, polo i golf. Nie wniosą kijów w bagażu podręcznym. Także domowi majsterkowicze mogą czuć się zwiedzeni – na czas podróży muszą rozstać się z ulubioną wiertarką, śrubokrętem i kluczem francuskim. Ani Urząd Lotnictwa Cywilnego, ani przewoźnicy nie chcą się wypowiadać co do sensowności tak szczegółowych uregulowań. 

Rozporządzenie utrzymuje zakaz wnoszenia na pokład płynów w opakowaniach o pojemności przekraczającej 100 ml – na przykład perfum, past do zębów czy żelów do włosów. Ograniczenia dotyczą także bagażu rejestrowego. Pracownicy ochrony mogą zabronić przewożenia wszystkich przedmiotów, które budzą ich zastrzeżenia.

Szczególne środki bezpieczeństwa związane są też z przewozem osób. Przewoźnik powinien na przykład zostać zawiadomiony o wprowadzeniu na pokład osoby deportowanej, aresztowanej lub objętej zakazem wjazdu do państwa członkowskiego. Aby ocenić bezpieczeństwo na lotniskach, organy państw członkowskich będą zobowiązane do przeprowadzenia wizji lokalnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji Nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 19.08.08 L 221 Tom 51