Sąd rozpatrujący sprawę o wykorzystanie cudzego tłumaczenia haseł encyklopedycznych musi ustalić, czy tłumaczenie było utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
ORZECZENIE
Aleksander G. zawarł z Oficyną Wydawniczą Alfa umowę na tłumaczenie części haseł z Guinnes Who is Who, które miały się znaleźć w Encyklopedii Muzyki Popularnej – Jazz. Tłumaczenie miał dostarczać partiami na dyskietkach. Na podstawie umowy wydawnictwo nabyło wyłączne prawo do tych tłumaczeń. Po dostarczeniu całości tłumaczenia wydawnictwo wypłaciło honorarium.