Tylko do 31 lipca 2009 r. można składać zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. Odbędzie się on 19 września.
Jeszcze tylko przez tydzień absolwenci wydziałów prawa mogą składać zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu na aplikację komorniczą. Ostateczny termin upływa z końcem lipca. Dokumenty można składać w lokalu jednej z trzech właściwych komisji egzaminacyjnych, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w Krakowie, Poznaniu lub Warszawie. Za możliwość przystąpienia do egzaminu konkursowego trzeba zapłacić 638 zł.
Do zgłoszenia należy dołączyć dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, odpis aktu urodzenia, życiorys, dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych, zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz dwa zdjęcia. Kandydaci na komornika muszą też przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego.
Wrześniowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 150 pytań. Sprawdza on wiedzę z zakresu kilkunastu podstawowych gałęzi prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i ustroju sądów i samorządu komorniczego. Każde pytanie konkursowe zawiera po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje uzyskanie co najmniej 90 punktów.
Aplikacja komornicza trwa dwa lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika. Osoby, które zaczną przygotowywać się do pracy w zawodzie po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Aplikacja komornicza jest odpłatna. Jej koszt to czterokrotność minimalnego wynagrodzenia rocznie.
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).
● Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz.U. nr 244, poz. 1801).